Bezpłatna terapia

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Zapraszamy na bezpłatne terapie i rehabilitację w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest  kompleksowym, specjalistycznym oddziaływaniem, mającym na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka. Ma ono za zadanie jak najwcześniejsze zdiagnozowanie problemu i wsparcie zarówno pacjenta jak i rodzica w walce z trudnościami. Malgosia 020-Resizer-800Q100 - Kopia W ramach stałych zajęć w naszej Poradni dzieci będą mogły korzystać z pomocy psychologa, logopedy, pedagoga, rehabilitanta, terapeuty SI lub innego specjalisty. Rodzaj i forma zostaną dopasowane do aktualnych potrzeb rozwojowych dziecka. W proponowanych zajęciach mogą brać udział dzieci w wieku od urodzenia do rozpoczęcia edukacji szkolnej ze stwierdzoną niepełnosprawnością (orzeczeniem), zagrożone niepełnosprawnością lub z opóźnionym rozwojem w danej sferze. Warunkiem przyjęcia dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju w naszej poradni jest dostarczenie przez rodziców lub opiekunów prawnych dwóch dokumentów:

 • opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,
 • wniosku o przyjęcie dziecka do zespołu WWR

Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania można  uzyskać w państwowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub po przeprowadzeniu specjalistycznej diagnozy w naszej Poradni Ortosensis. Niżej znajduje się wniosek, którego wypełnienie jest niezbędnym krokiem do wpisania się na listę chętnych. Ze względu na duże zainteresowanie zajęciami liczy się kolejność zgłoszeń. W naszej Poradni pracują terapeuci, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje aby prowadzić zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Są to specjaliści z dziedziny rehabilitacji ruchowej, psychologii, pedagogiki, logopedii, neurologopedii, terapii pedagogicznej, itp. W ramach WWR dzieci mogą korzystać z następujących terapii:

 • Psychologiczna
 • Fizjoterapeutyczna
 • Integracja sensoryczna
 • NDT Bobath
 • Pedagogiczna
 • Terapia funkcji wzrokowych
 • Logopedyczna / Neurologopedyczna
 • Terapia Ręki
 • Terapia taktylna
 • Masaż
 • Trening Słuchowy Johansena

               Do poradni zapraszamy zaniepokojonych rodziców z dzieckiem na konsultację i diagnozę przeprowadzaną przez naszych specjalistów. Jeśli zajdzie taka potrzeba zostanie wydana opinia o potrzebie wczesnego wspomagania i dziecko będzie mogło wziąć udział w bezpłatnych zajęciach w ramach programu wczesnego wspomagania rozwoju. Dziecko raz przyjęte na zajęcia w ramach WWRD będzie mogło z nich korzystać do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego, czyli nawet kilka lat.

Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia bezpłatnych terapii

Uwaga! Prosimy osoby, które wpisały się na listę chętnych na terapie w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka o dostarczenie następujących dokumentów do naszej poradni: - wniosek  o przyjęcie dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania – Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Jeśli nie posiadacie państwo opinii, należy złożyć:

 • 1. Wniosek o wydanie opinii
 • 2. Zaświadczenie lekarskie
 • 3. Opinię psychologiczną
 • 4. Opinię logopedyczną
 • 5. Opinię dotyczącą funkcjonowania dziecka w przedszkolu (jeśli uczęszcza)
 • 6. Opinię fizjoterapeutyczną (dzieci do 12 m-ca życia)

Po złożeniu dokumentów w Poradni Ortosensis, Zespół Orzekający wyda opinię. Wyżej wymienione dokumenty można uzyskać również w naszej poradni:

 • * Konsultacja fizjoterapeutyczna + opinia – 100zł
 • * Diagnoza logopedyczna – 80 zł + opinia 40zł
 • * Diagnoza psychologiczna + opinia – dzieci: 1) 0 – 12 m- cy:  140 zł 2) 12 – 36 m-cy:  180 zł 3) 3 – 6 lat:  300 zł
Rehabilitacja dla dzieci Marki / Mazowieckie
Nasi Partnerzy