Aktualnosci

Terapia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Zapraszamy dzieci w wieku od 0 do 6 lat na bezpłatne zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Poradnia wykonuje również diagnozy i wystawia opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Po więcej informacji zapraszamy tutaj

Psychoterapia poznawczo behawioralna

W dzisiejszych czasach nie trzeba już nikogo przekonywać, ze psychoterapia jest jedną ze skutecznych metod postępowania terapeutycznego w różnych zaburzeniach psychicznych. Bazą teoretyczną podejścia poznawczo-behawioralnego jest poznawczy model powstawania zaburzeń tego typu. Zakłada on, że człowiek aktywnie konstruuje własną rzeczywistość, nadając znaczenie bodźcom napływającym z otoczenia. Proces nadawania znaczeń odbywa się w sposób automatyczny, poprzez selekcję, wzmacnianie lub osłabianie napływających informacji. Istotą psychoterapii jest zatem docieranie do ukrytych i jawnych znaczeń, które są źródłem negatywnych przeżyć i zachowań.
You need to change...
Terapia poznawczo-behawioralna jest nastawiona na rozwiązywanie bieżących, konkretnych trudności i problemów, a zatem skoncentrowana tu i teraz, krótkoterminowa – obejmuje od kilku do dwudziestu kilku sesji , na ogół jeden raz w tygodniu.

Wskazania do terapii:
• depresje,
• zaburzenia lękowe (napady paniki, lęk przed wystąpieniami publicznymi, nerwice natręctw),
• zaburzenia związane ze stresem i psychosomatyczne,
• problemy w relacjach z ludźmi, w radzeniu sobie z trudnościami życia codziennego,
• zaburzenia psychotyczne,
• zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja),
• zaburzenia snu,
• zaburzenia wieku podeszłego,
• zaburzenia osobowości.

Źródło: http://www.cbtporadnia.pl/informacje/o-terapii-poznawczo—behawioralnej.html

Nowa edycja szkoleń: Grafomotoryka i Terapia ręki

SZKOLENIE: GRAFOMOTORYKA W PRACY Z DZIECKIEM W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I MŁODSZYM SZKOLNYM.
Termin: 2.12.2016
Kurs przeznaczony jest dla: rodziców, pedagogów, psychologów, logopedów, fizjoterapeutów pracujących z dziećmi z różnego rodzaju deficytami i zaburzeniami w szczególności z zakresu małej motoryki.
Prowadzący: Wioletta Bartkiewicz
Wykłady, warsztaty – czas trwania 10 godzin dydaktycznych- 45 min (1 dzień)
Koszt: 300 zł
PROGRAM:
1. Baza umiejętności grafomotorycznych (omówimy sobie co jest ważne dla prawidłowego rozwoju tych funkcji oraz jak je wspierać, z podaniem konkretnych ćwiczeń – zarówno w formie indywidu-alnej jak i grupowej)
2. Chwyt narzędzia pisarskiego (szczegółowo omówimy ułożenie rąk, zapoznamy się z arkuszami obserwacyjnymi chwytu narzędzia pisarskiego, szeroko omówimy przyczyny nieprawidłowych ustawień – dużo szerzej i bardziej szczegółowo niż na pierwszym stopniu Terapii ręki) – zachęcam do zebrania ze sobą zdjęć lub filmów dzieci z nieprawidłowymi ustawieniami.
3. Zdobywanie umiejętności wycinania nożyczkami.
4. Wsparcie dziecka leworęcznego.
5. Rodzaje mas plastycznych do wykorzystania w terapii – zasady wprowadzania oraz przepisy na masy „własnej roboty”.
6. Motoryka mała w dysleksji.
7. Pomysły na pracę domową dla całej rodziny.

plakat-szkolenia12-page-0
SZKOLENIE: TERAPIA RĘKI
Termin: 14-15.01.2017
Kurs przeznaczony jest dla: rodziców, pedagogów, psychologów, logopedów, fizjoterapeutów pracujących z dziećmi z różnego rodzaju deficytami i zaburzeniami w szczególności z zakresu małej i dużej motoryki.
Prowadzący:
Aneta Giczewska – fizjoterapeuta, terapeuta NDT-Bobath, pedagog specjalny
Wioletta Bartkiewicz – psycholog, terapeuta integracji sensorycznej
Wykłady, warsztaty – czas trwania 16 godzin dydaktycznych- 45 min (2 dni)
Koszt: 450 zł

PROGRAM:
1. Omówienie pojęcia terapii ręki
2. Zasady formułowania funkcyjnych celów terapii
3. Schemat zajęć
4. Budowa i funkcja kończyny górnej w koncepcji NDT-Bobath
5. Podstawowe struktury OUN zaangażowane w procesy percepcji zmysłowej i integracji sensorycznej w odniesieniu do małej motoryki wpływu na rozwój manualny i grafomotoryczny.
6. Etapy rozwoju grafomotoryki
7. Etapy kształtowania prawidłowego chwytu narzędzia pisarskiego.
8. Obserwacja kliniczna zaburzeń mających wpływ na funkcjonowanie kkg
9. Prezentacja materiałów filmowych
10. mówienie zasad konstruowania programu terapii
11. Tworzenie programów terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami funkcji kkg
12. Prezentacja wybranych metod, ćwiczeń, zabaw i technik wykorzystywanych w terapii ręki
13. Masaż sensoryczny rąk

Zgłoszenia:
Tel : 503 322 500 lub na adres centrum@ortosensis.pl
Miejsce szkoleń:
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Rehabilitacyjna Ortosensis
Ul. Okólna 43
05-270 Marki

Zapewniamy materiały, zaświadczenie ukończenia kursu, przerwy kawowe.

Zapraszamy do śledzenia na bieżąco oferty warsztatów na naszej stronie

Szkolenie Grafomotoryka

Serdecznie zapraszamy na nową serię szkoleń doskonalących!

nowy-dokument-programu-microsoft-office-word-3-page-0
PROGRAM:
1. Baza umiejętności grafomotorycznych (omówimy sobie co jest ważne dla prawidłowego rozwoju tych funkcji oraz jak je wspierać, z podaniem konkretnych ćwiczeń – zarówno w formie indywidu-alnej jak i grupowej)
2. Chwyt narzędzia pisarskiego (szczegółowo omówimy ułożenie rąk, zapoznamy się z arkuszami obserwacyjnymi chwytu narzędzia pisarskiego, szeroko omówimy przyczyny nieprawidłowych ustawień – zachęcamy do zebrania ze sobą zdjęć lub filmów dzieci z nieprawidłowymi ustawieniami.
3. Zdobywanie umiejętności wycinania nożyczkami.
4. Wsparcie dziecka leworęcznego.
5. Rodzaje mas plastycznych do wykorzystania w terapii – zasady wprowadzania oraz przepisy na masy „własnej roboty”.
6. Motoryka mała w dysleksji.
7. Pomysły na pracę domową dla całej rodziny.

Wkrótce planujemy szkolenie pt „ Dziecko w równowadze”, o sposobach wspierania dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej i przetwarzania słuchowego.

Zapraszamy do śledzenia na bieżąco oferty warsztatów na naszej stronie!

Trening Pewności

Od września rusza Trening Pewności czyli grupa dla dzieci nieśmiałych w wieku 9-11 lat. Osoby chętne prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 503 322 500 i zapisywanie się na spotkania z terapeutą, który będzie prowadził zajęcia. Spotkania odbywają się na początku września.

Godziny otwarcia

Informujemy, że w okresie wakacyjnym recepcja w Poradni będzie czynna w godz.10:00 – 17:00.

Trening Umiejętności Społecznych wrzesień 2016

Od września rusza nowa edycja zajęć grupowych dla dzieci potrzebujących treningu umiejętności społecznych. Przyjmujemy dzieci i młodzież. We wrześniu terapeuci będą tworzyć grupy i dobierać dzieci w zależności od ich potrzeb. Osoby chętne prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 503 322 500 i zapisywanie się na spotkania z terapeutą TUS. Spotkania odbywają się pod koniec sierpnia i na początku września.

Malarstwo i rysunek

boguslawa-olowska

Od września zapraszamy dzieci i młodzież na warsztaty prowadzone przez panią Bogusławę Ołowską – absolwentkę Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie. Od 15 lat prowadzi ona własną pracownię oraz jest instruktorem rysunku i malarstwa w Domu Kultury Zacisze. Jest osobą serdeczną, ciepłą i wspaniale prowadzi dzieci, młodzież i dorosłych przez tajniki malarstwa.

Zapraszamy chętnych do zapisywania się pod tel.: 503 322 500.
We wrześniu odbędą się bezpłatne warsztaty pokazowe, na które serdecznie zapraszamy.


hand-93168_640
Wkrótce bardziej szczegółowe informacje.

Rehabilitacja dla dzieci Marki / Mazowieckie
Nasi Partnerzy