Aktualnosci

Sekretariat – 22.10.18

Informujemy, że w dniu 22.10.2018 sekretariat będzie czynny do 14:30. Przepraszamy za utrudnienia

Przerwa

Informujemy, że w dniach 31.05.18-2.06.18 Poradnia będzie nieczynna.
Przepraszamy za utrudnienia

Szkolenie: SŁOWA I GŁOSKI – efektywna nauka czytania

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE!

SŁOWA I GŁOSKI – efektywna nauka czytania

Termin: 12-13.05.2018 9:00 – 15:00 (16h dydaktycznych)
Koszt: 350zł
Warsztat z wykorzystaniem autorskich metod, publikacji i pomocy dydaktycznych.
Czas trwania : 16 godzin dydaktycznych

Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z praktycznymi metodami pracy z dziećmi w zakresie przygotowania do nauki czytania oraz doskonalenia tej umiejętności.
Szkolenie adresowane jest do pedagogów, psychologów, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, matematyki, terapii pedagogicznej, świetlic.
Prowadząca szkolenie:
mgr Zofia Olejniczak – Pedagog i specjalista w zakresie terapii dzieci trudnościami w uczeniu się czytania i pisania, edukator. Wieloletni nauczyciel nauczania początkowego, terapii pedagogicznej, doradca metodyczny w zakresie terapii pedagogicznej w WODN w Łodzi.
Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, słuchaczy studiów podyplomowych oraz studentów z zakresu terapii pedagogicznej. Współautorka gier edukacyjnych „Słowa i głoski”, „Matematyczne rozgrywki”, „Mnożę i dzielę” oraz publikacji „Zadania z czytania” wyd. Annał
Program szkolenia:
1. Czynniki warunkujące naukę czytania:
– znaczenie funkcji percepcyjno-motorycznych
– dojrzałość emocjonalna dziecka
2. Etapy kształcenia syntezy i analizy słuchowej w ujęciu glottodydaktycznym.
3. Podstawy fonetyki niezbędne w edukacji czytelniczej dzieci
5. Ćwiczenia, gry i zabawy dydaktyczne rozwijające umiejętności w zakresie:
– identyfikowania liter i wiązania ich z fonemami,
– tworzenia i czytania sylab
– czytania wyrazów i zdań
– czytania ze zrozumieniem
6. Podstawy ortografii na etapie wczesnoszkolnym.

boy-286241_1280

Nieczynna Poradnia

Informujemy, że w dniu 26.01.18 Poradnia będzie nieczynna. Przepraszamy za utrudnienia

Szkolenie: 3-4.02.2018 – Terapia ręki

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE „TERAPIA RĘKI”!

Termin: 3-4.02.2018
Kurs przeznaczony jest dla: rodziców, pedagogów, psychologów, logopedów, fizjoterapeutów pracujących z dziećmi z różnego rodzaju deficytami i zaburzeniami w szczególności z zakresu małej i dużej motoryki.
Prowadzący:
Aneta Giczewska – fizjoterapeuta, terapeuta NDT-Bobath, pedagog specjalny
Wioletta Bartkiewicz – psycholog, terapeuta integracji sensorycznej
Wykłady, warsztaty – czas trwania 16 godzin dydaktycznych- 45 min (2 dni)
Koszt: 450 zł

PROGRAM:
1. Omówienie pojęcia terapii ręki
2. Zasady formułowania funkcyjnych celów terapii
3. Schemat zajęć
4. Budowa i funkcja kończyny górnej w koncepcji NDT-Bobath
5. Podstawowe struktury OUN zaangażowane w procesy percepcji zmysłowej i integracji sensorycznej w
odniesieniu do małej motoryki wpływu na rozwój manualny i grafomotoryczny.
6. Etapy rozwoju grafomotoryki
7. Etapy kształtowania prawidłowego chwytu narzędzia pisarskiego.
8. Obserwacja kliniczna zaburzeń mających wpływ na funkcjonowanie kkg
9. Prezentacja materiałów filmowych
10. mówienie zasad konstruowania programu terapii
11. Tworzenie programów terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami funkcji kkg
12. Prezentacja wybranych metod, ćwiczeń, zabaw i technik wykorzystywanych w terapii ręki
13. Masaż sensoryczny rąk

Zgłoszenia:
Tel : 503 322 500 lub na adres centrum@ortosensis.pl

Miejsce szkolenia :
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Rehabilitacyjna Ortosensis
Ul. Okólna 43
05-270 Marki

Zapewniamy materiały, zaświadczenie ukończenia kursu, przerwy kawowe.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna

Zapraszamy młodzież i dorosłych na indywidualną terapię poznawczo-behawioralną (psychoterapię).

Zapisy w rejestracji pod tel. 503 322 500
Po więcej informacji zapraszamy tutaj.

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji 2017

Szanowni Rodzice,

Z okazji przypadającego na 02-08.10.2017 Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji zapraszamy do naszej Poradni na bezpłatne konsultacje pedagogiczne z zakresu trudności szkolnych oraz ryzyka dysleksji.

Program jest przeznaczony dla dzieci przedszkolnych i szkolnych z trudnościami w czytaniu, pisaniu, liczeniu, z zachowaniem i inne. Konsultacje będą się odbywać w dniach 2-6.10.2017. Uczestnictwo w konsultacjach jest możliwe po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod nr 503-322-500.

wp0024cb2b_01_1a

Skala Inteligencji Stanford-Binet 5

Zapraszamy dzieci i młodzież na badania psychologiczne najnowszą wersją stosowanego na świecie narzędzia diagnozy intelektu czyli Skali Inteligencji Stanford-Binet 5.

SB5 to test oceniający inteligencję i zdolności poznawcze badanych w wieku od 2 do ponad 85 lat (polska wersja językowa zawiera normy do poziomu 18,11). Test SB5 stanowi adaptację najnowszej wersji oryginalnej, do której normy opracowano na podstawie badań ogólnopolskich, przeprowadzonych w latach 2016-2017. Pełna skala IQ składa się z niewerbalnej i werbalnej skali IQ. Test SB5 może być stosowany do diagnozy intelektu w przypadku: osób głuchych lub słabo słyszących, osób z osłabionym wzrokiem, osób z zaburzeniami komunikacji, niepełnosprawnych ruchowo, osób z autyzmem, a także dzieci ze szczególnymi trudnościami w nauce. Test SB5 zawiera również zadania stworzone do oceny badanych o ponadprzeciętnych zdolnościach.

Trening Umiejętności Społecznych 2017/2018

Od połowy września rusza nowa edycja TUS.
Chętne dzieci i młodzież zapraszamy na spotkania z prowadzącymi zajęcia.
Zapisy w sekretariacie lub pod tel. 503 322 500

Rehabilitacja dla dzieci Marki / Mazowieckie
Aktualności
Nasi Partnerzy