Aktualnosci

Psychoterapia poznawczo-behawioralna

Zapraszamy młodzież i dorosłych na indywidualną terapię poznawczo-behawioralną (psychoterapię).

Zapisy w rejestracji pod tel. 503 322 500
Po więcej informacji zapraszamy tutaj.

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji 2017

Szanowni Rodzice,

Z okazji przypadającego na 02-08.10.2017 Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji zapraszamy do naszej Poradni na bezpłatne konsultacje pedagogiczne z zakresu trudności szkolnych oraz ryzyka dysleksji.

Program jest przeznaczony dla dzieci przedszkolnych i szkolnych z trudnościami w czytaniu, pisaniu, liczeniu, z zachowaniem i inne. Konsultacje będą się odbywać w dniach 2-6.10.2017. Uczestnictwo w konsultacjach jest możliwe po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod nr 503-322-500.

wp0024cb2b_01_1a

Skala Inteligencji Stanford-Binet 5

Zapraszamy dzieci i młodzież na badania psychologiczne najnowszą wersją stosowanego na świecie narzędzia diagnozy intelektu czyli Skali Inteligencji Stanford-Binet 5.

SB5 to test oceniający inteligencję i zdolności poznawcze badanych w wieku od 2 do ponad 85 lat (polska wersja językowa zawiera normy do poziomu 18,11). Test SB5 stanowi adaptację najnowszej wersji oryginalnej, do której normy opracowano na podstawie badań ogólnopolskich, przeprowadzonych w latach 2016-2017. Pełna skala IQ składa się z niewerbalnej i werbalnej skali IQ. Test SB5 może być stosowany do diagnozy intelektu w przypadku: osób głuchych lub słabo słyszących, osób z osłabionym wzrokiem, osób z zaburzeniami komunikacji, niepełnosprawnych ruchowo, osób z autyzmem, a także dzieci ze szczególnymi trudnościami w nauce. Test SB5 zawiera również zadania stworzone do oceny badanych o ponadprzeciętnych zdolnościach.

Trening Umiejętności Społecznych 2017/2018

Od połowy września rusza nowa edycja TUS.
Chętne dzieci i młodzież zapraszamy na spotkania z prowadzącymi zajęcia.
Zapisy w sekretariacie lub pod tel. 503 322 500

Zmiana godzin pracy

Informujemy, że w najbliższy poniedziałek 10.07.2017 recepcja będzie czynna od godz.9:00 do 12:00.

Edukacja domowa

W związku ze zmianami w ustawie oświatowej informujemy, że niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne (w tym Ortosensis) będą wydawały opinie o edukacji domowej do 30.08.17. Od września 2017 należy się zgłaszać w tej sprawie do publicznych poradni rejonowych.
Więcej na: www.edukacjadomowa.pl
boy-286241_1280

Psychoterapia poznawczo behawioralna

W dzisiejszych czasach nie trzeba już nikogo przekonywać, ze psychoterapia jest jedną ze skutecznych metod postępowania terapeutycznego w różnych zaburzeniach psychicznych. Bazą teoretyczną podejścia poznawczo-behawioralnego jest poznawczy model powstawania zaburzeń tego typu. Zakłada on, że człowiek aktywnie konstruuje własną rzeczywistość, nadając znaczenie bodźcom napływającym z otoczenia. Proces nadawania znaczeń odbywa się w sposób automatyczny, poprzez selekcję, wzmacnianie lub osłabianie napływających informacji. Istotą psychoterapii jest zatem docieranie do ukrytych i jawnych znaczeń, które są źródłem negatywnych przeżyć i zachowań.
You need to change...
Terapia poznawczo-behawioralna jest nastawiona na rozwiązywanie bieżących, konkretnych trudności i problemów, a zatem skoncentrowana tu i teraz, krótkoterminowa – obejmuje od kilku do dwudziestu kilku sesji , na ogół jeden raz w tygodniu.

Wskazania do terapii:
• depresje,
• zaburzenia lękowe (napady paniki, lęk przed wystąpieniami publicznymi, nerwice natręctw),
• zaburzenia związane ze stresem i psychosomatyczne,
• problemy w relacjach z ludźmi, w radzeniu sobie z trudnościami życia codziennego,
• zaburzenia psychotyczne,
• zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja),
• zaburzenia snu,
• zaburzenia wieku podeszłego,
• zaburzenia osobowości.

Źródło: http://www.cbtporadnia.pl/informacje/o-terapii-poznawczo—behawioralnej.html

Rehabilitacja dla dzieci Marki / Mazowieckie
Nasi Partnerzy