Aktualnosci

Skala Inteligencji Stanford-Binet 5

Zapraszamy dzieci i młodzież na badania psychologiczne najnowszą wersją stosowanego na świecie narzędzia diagnozy intelektu czyli Skali Inteligencji Stanford-Binet 5.

SB5 to test oceniający inteligencję i zdolności poznawcze badanych w wieku od 2 do ponad 85 lat (polska wersja językowa zawiera normy do poziomu 18,11). Test SB5 stanowi adaptację najnowszej wersji oryginalnej, do której normy opracowano na podstawie badań ogólnopolskich, przeprowadzonych w latach 2016-2017. Pełna skala IQ składa się z niewerbalnej i werbalnej skali IQ. Test SB5 może być stosowany do diagnozy intelektu w przypadku: osób głuchych lub słabo słyszących, osób z osłabionym wzrokiem, osób z zaburzeniami komunikacji, niepełnosprawnych ruchowo, osób z autyzmem, a także dzieci ze szczególnymi trudnościami w nauce. Test SB5 zawiera również zadania stworzone do oceny badanych o ponadprzeciętnych zdolnościach.

Trening Umiejętności Społecznych 2017/2018

Od połowy września rusza nowa edycja TUS.
Chętne dzieci i młodzież zapraszamy na spotkania z prowadzącymi zajęcia.
Zapisy w sekretariacie lub pod tel. 503 322 500

Zmiana godzin pracy

Informujemy, że w najbliższy poniedziałek 10.07.2017 recepcja będzie czynna od godz.9:00 do 12:00.

Edukacja domowa

W związku ze zmianami w ustawie oświatowej informujemy, że niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne (w tym Ortosensis) będą wydawały opinie o edukacji domowej do 30.08.17. Od września 2017 należy się zgłaszać w tej sprawie do publicznych poradni rejonowych.
Więcej na: www.edukacjadomowa.pl
boy-286241_1280

Psychoterapia poznawczo behawioralna

W dzisiejszych czasach nie trzeba już nikogo przekonywać, ze psychoterapia jest jedną ze skutecznych metod postępowania terapeutycznego w różnych zaburzeniach psychicznych. Bazą teoretyczną podejścia poznawczo-behawioralnego jest poznawczy model powstawania zaburzeń tego typu. Zakłada on, że człowiek aktywnie konstruuje własną rzeczywistość, nadając znaczenie bodźcom napływającym z otoczenia. Proces nadawania znaczeń odbywa się w sposób automatyczny, poprzez selekcję, wzmacnianie lub osłabianie napływających informacji. Istotą psychoterapii jest zatem docieranie do ukrytych i jawnych znaczeń, które są źródłem negatywnych przeżyć i zachowań.
You need to change...
Terapia poznawczo-behawioralna jest nastawiona na rozwiązywanie bieżących, konkretnych trudności i problemów, a zatem skoncentrowana tu i teraz, krótkoterminowa – obejmuje od kilku do dwudziestu kilku sesji , na ogół jeden raz w tygodniu.

Wskazania do terapii:
• depresje,
• zaburzenia lękowe (napady paniki, lęk przed wystąpieniami publicznymi, nerwice natręctw),
• zaburzenia związane ze stresem i psychosomatyczne,
• problemy w relacjach z ludźmi, w radzeniu sobie z trudnościami życia codziennego,
• zaburzenia psychotyczne,
• zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja),
• zaburzenia snu,
• zaburzenia wieku podeszłego,
• zaburzenia osobowości.

Źródło: http://www.cbtporadnia.pl/informacje/o-terapii-poznawczo—behawioralnej.html

Nowa edycja szkoleń: Grafomotoryka i Terapia ręki

SZKOLENIE: GRAFOMOTORYKA W PRACY Z DZIECKIEM W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I MŁODSZYM SZKOLNYM.
Termin: 2.12.2016
Kurs przeznaczony jest dla: rodziców, pedagogów, psychologów, logopedów, fizjoterapeutów pracujących z dziećmi z różnego rodzaju deficytami i zaburzeniami w szczególności z zakresu małej motoryki.
Prowadzący: Wioletta Bartkiewicz
Wykłady, warsztaty – czas trwania 10 godzin dydaktycznych- 45 min (1 dzień)
Koszt: 300 zł
PROGRAM:
1. Baza umiejętności grafomotorycznych (omówimy sobie co jest ważne dla prawidłowego rozwoju tych funkcji oraz jak je wspierać, z podaniem konkretnych ćwiczeń – zarówno w formie indywidu-alnej jak i grupowej)
2. Chwyt narzędzia pisarskiego (szczegółowo omówimy ułożenie rąk, zapoznamy się z arkuszami obserwacyjnymi chwytu narzędzia pisarskiego, szeroko omówimy przyczyny nieprawidłowych ustawień – dużo szerzej i bardziej szczegółowo niż na pierwszym stopniu Terapii ręki) – zachęcam do zebrania ze sobą zdjęć lub filmów dzieci z nieprawidłowymi ustawieniami.
3. Zdobywanie umiejętności wycinania nożyczkami.
4. Wsparcie dziecka leworęcznego.
5. Rodzaje mas plastycznych do wykorzystania w terapii – zasady wprowadzania oraz przepisy na masy „własnej roboty”.
6. Motoryka mała w dysleksji.
7. Pomysły na pracę domową dla całej rodziny.

plakat-szkolenia12-page-0
SZKOLENIE: TERAPIA RĘKI
Termin: 14-15.01.2017
Kurs przeznaczony jest dla: rodziców, pedagogów, psychologów, logopedów, fizjoterapeutów pracujących z dziećmi z różnego rodzaju deficytami i zaburzeniami w szczególności z zakresu małej i dużej motoryki.
Prowadzący:
Aneta Giczewska – fizjoterapeuta, terapeuta NDT-Bobath, pedagog specjalny
Wioletta Bartkiewicz – psycholog, terapeuta integracji sensorycznej
Wykłady, warsztaty – czas trwania 16 godzin dydaktycznych- 45 min (2 dni)
Koszt: 450 zł

PROGRAM:
1. Omówienie pojęcia terapii ręki
2. Zasady formułowania funkcyjnych celów terapii
3. Schemat zajęć
4. Budowa i funkcja kończyny górnej w koncepcji NDT-Bobath
5. Podstawowe struktury OUN zaangażowane w procesy percepcji zmysłowej i integracji sensorycznej w odniesieniu do małej motoryki wpływu na rozwój manualny i grafomotoryczny.
6. Etapy rozwoju grafomotoryki
7. Etapy kształtowania prawidłowego chwytu narzędzia pisarskiego.
8. Obserwacja kliniczna zaburzeń mających wpływ na funkcjonowanie kkg
9. Prezentacja materiałów filmowych
10. mówienie zasad konstruowania programu terapii
11. Tworzenie programów terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami funkcji kkg
12. Prezentacja wybranych metod, ćwiczeń, zabaw i technik wykorzystywanych w terapii ręki
13. Masaż sensoryczny rąk

Zgłoszenia:
Tel : 503 322 500 lub na adres centrum@ortosensis.pl
Miejsce szkoleń:
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Rehabilitacyjna Ortosensis
Ul. Okólna 43
05-270 Marki

Zapewniamy materiały, zaświadczenie ukończenia kursu, przerwy kawowe.

Zapraszamy do śledzenia na bieżąco oferty warsztatów na naszej stronie

Rehabilitacja dla dzieci Marki / Mazowieckie
Nasi Partnerzy