Aktualnosci

Nowa edycja szkoleń: Grafomotoryka i Terapia ręki

SZKOLENIE: GRAFOMOTORYKA W PRACY Z DZIECKIEM W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I MŁODSZYM SZKOLNYM.
Termin: 2.12.2016
Kurs przeznaczony jest dla: rodziców, pedagogów, psychologów, logopedów, fizjoterapeutów pracujących z dziećmi z różnego rodzaju deficytami i zaburzeniami w szczególności z zakresu małej motoryki.
Prowadzący: Wioletta Bartkiewicz
Wykłady, warsztaty – czas trwania 10 godzin dydaktycznych- 45 min (1 dzień)
Koszt: 300 zł
PROGRAM:
1. Baza umiejętności grafomotorycznych (omówimy sobie co jest ważne dla prawidłowego rozwoju tych funkcji oraz jak je wspierać, z podaniem konkretnych ćwiczeń – zarówno w formie indywidu-alnej jak i grupowej)
2. Chwyt narzędzia pisarskiego (szczegółowo omówimy ułożenie rąk, zapoznamy się z arkuszami obserwacyjnymi chwytu narzędzia pisarskiego, szeroko omówimy przyczyny nieprawidłowych ustawień – dużo szerzej i bardziej szczegółowo niż na pierwszym stopniu Terapii ręki) – zachęcam do zebrania ze sobą zdjęć lub filmów dzieci z nieprawidłowymi ustawieniami.
3. Zdobywanie umiejętności wycinania nożyczkami.
4. Wsparcie dziecka leworęcznego.
5. Rodzaje mas plastycznych do wykorzystania w terapii – zasady wprowadzania oraz przepisy na masy „własnej roboty”.
6. Motoryka mała w dysleksji.
7. Pomysły na pracę domową dla całej rodziny.

plakat-szkolenia12-page-0
SZKOLENIE: TERAPIA RĘKI
Termin: 14-15.01.2017
Kurs przeznaczony jest dla: rodziców, pedagogów, psychologów, logopedów, fizjoterapeutów pracujących z dziećmi z różnego rodzaju deficytami i zaburzeniami w szczególności z zakresu małej i dużej motoryki.
Prowadzący:
Aneta Giczewska – fizjoterapeuta, terapeuta NDT-Bobath, pedagog specjalny
Wioletta Bartkiewicz – psycholog, terapeuta integracji sensorycznej
Wykłady, warsztaty – czas trwania 16 godzin dydaktycznych- 45 min (2 dni)
Koszt: 450 zł

PROGRAM:
1. Omówienie pojęcia terapii ręki
2. Zasady formułowania funkcyjnych celów terapii
3. Schemat zajęć
4. Budowa i funkcja kończyny górnej w koncepcji NDT-Bobath
5. Podstawowe struktury OUN zaangażowane w procesy percepcji zmysłowej i integracji sensorycznej w odniesieniu do małej motoryki wpływu na rozwój manualny i grafomotoryczny.
6. Etapy rozwoju grafomotoryki
7. Etapy kształtowania prawidłowego chwytu narzędzia pisarskiego.
8. Obserwacja kliniczna zaburzeń mających wpływ na funkcjonowanie kkg
9. Prezentacja materiałów filmowych
10. mówienie zasad konstruowania programu terapii
11. Tworzenie programów terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami funkcji kkg
12. Prezentacja wybranych metod, ćwiczeń, zabaw i technik wykorzystywanych w terapii ręki
13. Masaż sensoryczny rąk

Zgłoszenia:
Tel : 503 322 500 lub na adres centrum@ortosensis.pl
Miejsce szkoleń:
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Rehabilitacyjna Ortosensis
Ul. Okólna 43
05-270 Marki

Zapewniamy materiały, zaświadczenie ukończenia kursu, przerwy kawowe.

Zapraszamy do śledzenia na bieżąco oferty warsztatów na naszej stronie

Szkolenie Grafomotoryka

Serdecznie zapraszamy na nową serię szkoleń doskonalących!

nowy-dokument-programu-microsoft-office-word-3-page-0
PROGRAM:
1. Baza umiejętności grafomotorycznych (omówimy sobie co jest ważne dla prawidłowego rozwoju tych funkcji oraz jak je wspierać, z podaniem konkretnych ćwiczeń – zarówno w formie indywidu-alnej jak i grupowej)
2. Chwyt narzędzia pisarskiego (szczegółowo omówimy ułożenie rąk, zapoznamy się z arkuszami obserwacyjnymi chwytu narzędzia pisarskiego, szeroko omówimy przyczyny nieprawidłowych ustawień – zachęcamy do zebrania ze sobą zdjęć lub filmów dzieci z nieprawidłowymi ustawieniami.
3. Zdobywanie umiejętności wycinania nożyczkami.
4. Wsparcie dziecka leworęcznego.
5. Rodzaje mas plastycznych do wykorzystania w terapii – zasady wprowadzania oraz przepisy na masy „własnej roboty”.
6. Motoryka mała w dysleksji.
7. Pomysły na pracę domową dla całej rodziny.

Wkrótce planujemy szkolenie pt „ Dziecko w równowadze”, o sposobach wspierania dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej i przetwarzania słuchowego.

Zapraszamy do śledzenia na bieżąco oferty warsztatów na naszej stronie!

Trening Pewności

Od września rusza Trening Pewności czyli grupa dla dzieci nieśmiałych w wieku 9-11 lat. Osoby chętne prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 503 322 500 i zapisywanie się na spotkania z terapeutą, który będzie prowadził zajęcia. Spotkania odbywają się na początku września.

Godziny otwarcia

Informujemy, że w okresie wakacyjnym recepcja w Poradni będzie czynna w godz.10:00 – 17:00.

Trening Umiejętności Społecznych wrzesień 2016

Od września rusza nowa edycja zajęć grupowych dla dzieci potrzebujących treningu umiejętności społecznych. Przyjmujemy dzieci i młodzież. We wrześniu terapeuci będą tworzyć grupy i dobierać dzieci w zależności od ich potrzeb. Osoby chętne prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 503 322 500 i zapisywanie się na spotkania z terapeutą TUS. Spotkania odbywają się pod koniec sierpnia i na początku września.

Malarstwo i rysunek

boguslawa-olowska

Od września zapraszamy dzieci i młodzież na warsztaty prowadzone przez panią Bogusławę Ołowską – absolwentkę Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie. Od 15 lat prowadzi ona własną pracownię oraz jest instruktorem rysunku i malarstwa w Domu Kultury Zacisze. Jest osobą serdeczną, ciepłą i wspaniale prowadzi dzieci, młodzież i dorosłych przez tajniki malarstwa.

Zapraszamy chętnych do zapisywania się pod tel.: 503 322 500.
We wrześniu odbędą się bezpłatne warsztaty pokazowe, na które serdecznie zapraszamy.


hand-93168_640
Wkrótce bardziej szczegółowe informacje.

Słuchawki FORBRAIN

forbrain600Co to jest Forbrain?
Jest to zestaw słuchawkowy z mikrofonem i filtrem dynamicznym który pomaga dziecku oddzielić hałas z otoczenia wyodrębniając i wzmacniając głos użytkownika. Urządzenie jest wykorzystywane do transmisji dźwięków za pomocą przewodnictwa kostnego, co daje układowi nerwowemu solidny trening sensoryczny.
Dźwięki odbieramy poprzez przewodnictwo powietrzne i kostne. Fale dźwiękowe przenoszone przez powietrze są narażone na wiele zakłóceń oraz opóźnień w odbiorze dźwięku. System FORBRAIN® wzmacnia przewodzenie kostne, które eliminuje hałasy i bodźce zakłócające oraz przenosi je w bardziej efektywny sposób. Dzięki zastosowaniu filtra dynamicznego modyfikującego dźwięk stymuluje mózg i utrzymuje go w gotowości. Kora mózgowa jest jakby „bardziej uważna” na wejściową informację słuchową.

Dla kogo?
Metoda pracy ze słuchawkami Forbrain stymuluje słuch i układ przedsionkowy dlatego jest doskona-łym uzupełnieniem zajęć z logopedii, integracji sensorycznej, terapii pedagogicznej.
Jest przeznaczona dla dzieci z zaburzeniami SI, problemami logopedycznymi, trudnościami w kon-centracji uwagi i pamięcią, z dysleksją.

Na co wpływają słuchawki Forbrain?
• Na poprawę uwagi, pamięci, koncentracji,
• na mowę i artykulację dziecka,
• na lepszą organizację działań, orientacji w przestrzeni,
• na poprawę w zakresie stabilizacji posturalnej, równowagi i koordynacji ruchowej,
• na poprawę umiejętności komunikacyjnych i społecznych.

Jak Forbrain jest wykorzystywany w terapii SI?
Inaczej brzmi nasz głos kiedy mówimy, a inaczej kiedy go odtwarzamy. Odbieranie dźwięków drogą kostną, które zapewniają słuchawki Forbrain wpływa bardzo pozytywnie na funkcjonowanie systemu przedsionkowego, czyli np. przygotowanie ucha do odbioru dźwięków, stymulowanie nerwu błędnego, dzięki czemu można regulować stan pobudzenia dziecka, na poprawę koncentracji uwagi i pamięci.

A jak w terapii logopedycznej?
Ze względu na mechanizm sprzężenia zwrotnego słuchawki Forbrain sprawdzają się również w terapii logopedycznej:
• poprawiają artykulację, płynność mówienia, modulację głosu
• wzbudzają zainteresowanie słuchaniem samego siebie (dziecku łatwiej poprawić artykulację gdy siebie słyszy)
• pomocne w terapii jąkania – spowalniają tempo mówienia
• wzmacniają autokontrolę dziecka.

źródło: http://siedem-zmyslow.pl/forbrain

https://pl.forbrain.com/odkryj

Profil Psychoedukacyjny (PEP-R) Erica Schoplera

Profil Psychoedukacyjny (PEP-R) Erica Schoplera służy oszacowaniu poziomu funkcjonowania dziecka. Jest podstawą do opracowania programu terapeutycznego dopasowanego do potrzeb i możliwości dziecka. Przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (do 12 r.ż.), funkcjonujących na poziomie przedszkolnym lub niższym – od sześciu miesięcy do siedmiu lat. Szczególnie polecany jest do diagnozowania rozwoju dzieci z autyzmem lub całościowymi zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu, zespołu Aspergera oraz dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy (rozwiązanie dużej ilości zadań nie zależy od poziomu rozwoju mowy). Test pozwala na ocenę poziomu funkcjonowania dziecka na dwóch skalach: Skala Rozwoju i Skala Zachowań.

1) Skala Rozwoju – bada 7 funkcji istotnych dla procesu rozwoju i uczenia się:

 • naśladowanie – ocena umiejętności naśladowania dźwięków i ruchów. Bardzo ważna sfera w przypadku dzieci z autyzmem.
 • percepcję – ocena percepcji wzrokowej i słuchowej.
 • motorykę dużą – sprawdza umiejętności ruchowe, takie jak: stanie na jednej nodze, rzucanie/łapanie.
 • motorykę małą – sprawdza sprawność dłoni, konieczną do osiągnięcia samodzielności. Zadania dotyczą chwytania, manipulowania przedmiotami.
 • koordynację wzrokowo-ruchową – przykładowe zadania: rysowanie, kolorowanie, przerysowywanie, układanie klocków.
 • działania poznawcze – bada funkcje umysłowe, przykładowe zadania: wskazywanie części ciała, rozpoznawanie nazw kolorów.
 • mowę czynną – sprawdza umiejętność mówienia i podstawowe umiejętności związane z nauką czytania.
 • Profil zawiera nie tylko umiejętności, które dziecko już osiągnęło (sfera aktualnego rozwoju), ale i takie, które się stale rozwijają (sfera najbliższego rozwoju).

  2) Skala Zachowań – ocenia stopień zaburzeń zachowania w 4 sferach:

 • nawiązywanie kontaktów i reakcje emocjonalne
 • zabawa i zainteresowanie przedmiotami
 • reakcje na bodźce
 • mowa

Czas badania testem PEP-R zależy od wieku dziecka. Badanie zazwyczaj rozłożone jest na
3 – 4 spotkania po 60 minut. Po badaniu, na podstawie uzyskanych wyników istnieje możliwość ułożenia indywidualnego planu terapii. Program terapeutyczny zawiera zalecenia nie tylko dla terapeutów pracujących z dzieckiem, ale także propozycje ćwiczeń do realizacji w warunkach domowych, przy użyciu podstawowych pomocy edukacyjnych.

WAKACYJNY KLUBIK TERAPEUTYCZNY

run-1321278_1280Zapraszamy do zapoznania się z naszą propozycją wakacyjnych zajęć dla naszych pociech z wyzwaniami.
1. Grupa 4 – 6 dzieci.
2. Czas trwania np. 10.00 – 14.00 (do ustalenia).
3. A) Trening Umiejętności Społecznych - tematyka zajęć będzie dotyczyła rozwijania podstawowych zdolności społecznych poprzez kształtowanie określonych zachowań, które są przejawem tych zdolności.
• Samoświadomość – zdolność dziecka do samouświadamiania sobie uczuć, myśli i zachowań oraz własnych potrzeb w interakcjach społecznych
• Samokontrola – zdolność do kontroli własnych uczuć i myśli oraz sposobu ich wyrażania, zdolność do kontrolowania impulsywności i właściwego okazywania emocji
• Skuteczne słuchanie – zdolność słyszenia dokładnie tego, co mówią inni i zastanawianie się nad tym co się słyszy
• Skuteczna obserwacja – zdolność do obserwacji i refleksji nad niewerbalnymi aspektami interakcji, umiejętność rozumienia i używania werbalnych i pozawerbalnych form komunikowania się z innymi
• Wyobraźnia – zdolność dziecka do postrzegania spraw z punktu widzenia kogoś innego i bycia świadomym potrzeb innych osób
• Tolerancja – zdolność do zauważania i szanowania różnic
• Współpraca i negocjacja – zdolność rozumienia „wzajemności”, zdolność stosowania odpowiednich strategii rozwiązywania problemów
B) Proces wspierania rozwoju społecznego i emocjonalnego dziecka najskuteczniej przebiega w grupie rówieśniczej, poprzez kontrolowaną symulację różnych sytuacji. Uczestnicy grupy uczą się empatii, otwierają się na drugiego człowieka, a także wzmacniają poczucie własnej wartości.
C) Zajęcia ruchowe z elementami integracji sensorycznej.
D) Plastyczne zajęcia w grupie z elementami terapii ręki.
4. Proponowany plan dnia:
• 10.00 – zajęcia poranne- (powitanie, ustalanie przebiegu dnia, zabawy wprowadzające)
• 10.30 – 11.30 – zajęcia TUSowe
• 11.30 – 12.00 – II śniadanie – (wspólne przygotowanie, wspólne spożywanie, wspólne sprzątanie)
• 12.00 – 13.00 – zajęcia kreatywne z elementami terapii ręki
• 13.00 – 14.00 – zajęcia ruchowe z elementami integracji sensorycznej.
• Oraz niespodzianki.
5. Koszt: 500 zł – tydzień zajęć ( 20 godzin zajęć terapeutycznych).
6. Zajęcia planowane są w dniach 27.06.16 – 8.07.16r.

Rehabilitacja dla dzieci Marki / Mazowieckie
Nasi Partnerzy