Cennik

Rehabilitacja

Z użyciem kombinezonu Therasuit lub SpiderSuit

90 zł/h

Rehabilitacja dzieci i dorosłych metodami PNF, NDT-Bobath, inne 90 zł/h
Rehabilitacja niemowląt NDT-Bobath 90 zł/45 min
Rehabilitacja sportowa/ortopedyczna 60 zł/30 min 100zł/60 min

 

Terapie indywidualne
Integracja sensoryczna 90 zł/h
Terapia funkcji wzrokowych 80zł/30-45 min
Terapia funkcji wzrokowych (2-3 osoby w grupie) 30zł/45 min
Diagnoza funkcji wzrokowych 100zł
Diagnoza funkcji wzrokowych + pisemna opinia + ćwiczenia + pokaz ćwiczeń 150zł
Metoda Dobrego Startu 70zł/45 min
Konsultacja psychologiczna 120zł/60 min
Konsultacja pedagogiczna 80zł/60 min
Terapia ręki 90 zł/h
Terapia pedagogiczna / zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 90 zł/h
Wypożyczenie BrainBoy’a do domu 45 zł/tydzień
Terapia psychologiczna / cennik testów pod tabelą
 100zł/h
Psychoterapia poznawczo-behawioralna
 120zł/h
Terapia neurologopedyczna, logopedyczna 90 zł/ 50 min
Gimnastyka korekcyjna indywidualna   90zł/h
Indywidualna stymulacja słuchu wg Johansena - koszt diagnozy + płyta cena w diagnozach
Masaż dla dorosłych 120zł/h 70zł/30min
Terapia taktylna 80zł/45 min

Terapie grupowe

Trening mnemotechniczny 35 zł / 90 min
Trening umiejętności społecznych 45zł/50min
Trening Pewności – grupa dla dzieci nieśmiałych 35 zł/50 min
Terapia pedagogiczna (3-4 osoby w grupie) 35 zł/h
Terapia metodą wg Weroniki Sherborne (5-6 osób z opiekunami) 35 zł/45 min
Gimnastyka korekcyjna (3-4 osób w grupie) 35zł/45 min
Metoda Dobrego Startu (3-4 osób) 35 zł/45 min
Dziecięca matematyka wg Gruszczyk-Kolczyńskiej
i Zielińskiej (3-4 osób w grupie)
35 zł/45 min

Diagnozy

Integracji sensorycznej – (2-3 spotkania + omówienie)   270 zł
Pedagogiczna – (2 spotkania + omówienie)  200 zł
Ocena dojrzałości szkolnej – (2 spotkania + omówienie)   250 zł
Rehabilitacyjna ocena rozwoju ruchowego dziecka – (2 spotkania + omówienie)   180 zł
Psychologiczna – w zależności od wykonanych testów
pod tabelą
Diagnoza logopedyczna- (1-2 spotkania) 120-200 zł
Diagnoza neurologopedyczna- (1-2 spotkania) 130-220 zł
Badanie testem PEP-R (3 spotkania+omówienie z rodzicami+opinia):   400 zł
Przygotowanie planu terapii po badaniu PEP-R   100 zł
Badanie i diagnoza Neuroflow z opisem 250zł
Opłaty za każdy etap terapii wnoszą rodzice bezpośrednio na konto administratora platformy APD Medical
Badanie i diagnoza słuchowa wg metody Johansena:
– pierwsze, pełne badanie, ok. 2 godzin +opis przetwarzania słuchowego   260 zł
– badania po kolejnych etapach terapii – 130zł
– koszt indywidualizowanej płyty terapeutycznej 160zł

                        Cennik testów,diagnoz i zajęć psychologicznych:

Diagnoza
Diagnoza psychologiczna (3×60 min) – pierwsze spotkanie terapeuty z rodzicem (wywiad)+ spotkania z dzieckiem
+ omówienie diagnozy – 320zł
Diagnoza pedagogiczna (2×60 min) + omówienie diagnozy – 200zł
Ocena dojrzałości szkolnej 6-latka (2×90 min) + omówienie diagnozy – 250 zł
Ocena dojrzałości 5-latka + omówienie diagnozy – 150zł

Badanie psychologiczne Skalą Inteligencji Wechslera dla Dzieci + opinia – 300zł
Badanie psychologiczne Skalą Bineta – Termana + opinia – 200zł

 

*Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa Kodeksu Cywilnego

Rehabilitacja dla dzieci Marki / Mazowieckie
Nasi Partnerzy