Diagnoza testami psychologicznymi

Dobór testów zależy od indywidualnych potrzeb. Możliwa jest m.in. diagnoza w zakresie:
• Inteligencji
• Osobowości
• Temperamentu
• Inteligencji Emocjonalnej
• Zainteresowań Zawodowych

Rehabilitacja dla dzieci Marki / Mazowieckie
Nasi Partnerzy