Logorytmika

Zajęcia logorytmiczne pozwalają wspierać mowę swojego dziecka poprzez zabawę z elementami rytmiki i terapii logopedycznej. Zajęcia logorytmiczne korzystnie wpływają na sferę słuchową i ruchową dziecka, a także przyczyniają się do eliminacji jego dysfunkcji oddechowo-fonacyjnych. Dodatkowo uwrażliwiają dziecko na dźwięk, usprawniają koordynację słuchowo-ruchową i rozwijają inwencję twórczą. Elementy terapii logopedycznej, wykorzystywane podczas zajęć, poprawiają zaś sprawność aparatu artykulacyjnego i utrwalają prawidłowe wzorce językowe.

Rehabilitacja dla dzieci Marki / Mazowieckie
Nasi Partnerzy