Nasz zespół

Maria Kwiatkowska

Maria Kwiatkowska

współzałożycielka Centrum Ortosensis, od 2014r. dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Ortosensis, pedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta metody Warnkego, terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu (IJAS) Johansena i Neuroflow, terapeuta ręki; absolwentka Pedagogiki WSRP w Siedlcach , Podyplomowych Studiów Filologii Polskiej Instytutu Badań Literackich PAN oraz Podyplomowej Terapii Pedagogicznej Uczniów z Dysleksją, ADHD i Zaburzeniami Zachowania w WSSE w Warszawie; absolwentka podyplomowych studiów „Zarządzanie oświatą” na UKSW w Warszawie prywatnie żona i mama trójki dzieci: Martusi, Piotrusia i Zuzi. Ukończyła następujące szkolenia:

 • „Naturalna nauka języka”
 • „Poznaj temperament swój i swojego wychowanka”
 • „Aktywizujące metody i techniki nauczania”
 • „Techniki szybkiego czytania, zapamiętywania i notowania”
 • „Warsztaty plastyczne”
 • „Specyficzne trudności w uczeniu się: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia”
 • „Jak mówić, żeby nas dzieci słuchały”, „Jak słuchać, żeby do nas dzieci mówiły” wg. metody E. Faber i A. Mazlish I i II część”
 • „Terapia ręki I i II stopień”
 • „Indywidualna Stymulacja Słuchu (IAS). Indywidualny program treningu słuchowego”
 • „Terapia taktylna”
 • „Grafomotoryka”
 • „Terapia Nadwrażliwości Słuchowej”
 • „Aktywny Trening Słuchowy Neuroflow”

 
Anna Kowalska

Anna Kowalska

psycholog dziecięcy, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ruchu rozwijającego;
absolwentka Wydziału Psychologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz dwuletnich, podyplomowych studiów Terapii Pedagogicznej Uczniów z Dysleksją, ADHD oraz Zaburzeniami Zachowania w WSSE w Warszawie; prywatnie żona i mama dwójki dzieci: Oleńki i Wiktorii. Ukończyła następujące szkolenia:

 • „Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne”- „Kinezjologia Edukacyjna P. Denisona”
 • „Metoda Dobrego Startu”
 • „Kierowanie konfliktem przez umiejętność mediowania i negocjacji”
 • „Jak radzić sobie z agresją i przemocą w szkole”
 • „Nowe umiejętności psychologiczne i interpersonalne nauczycieli a rozpoznawanie i profilaktyka trudnych zachowań uczniów – jak wychowywać w dobie kryzysu emocjonalnego”
 • „Dendryty, aksony, synapsy – co się dzieje w mózgu małego dziecka i jak to wpływa na jego naukę”
 • „Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży”
 • ” Model opieki nad małym dzieckiem z zaburzeniami rozwoju i jego rodziny w Ośrodku Wczesnej Interwencji”

Anna Krawcewicz

Anna Krawcewicz

psycholog, trener, doradca personalny
Magister Psychologii ze specjalizacją Pracy i Stresu (studia ukończyła w 2003 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ), trener, doradca personalny z 11 letnim doświadczeniem zawodowym. Prywatnie żona i mama 2 córeczek: Wiktorii i Magdy.

Kursy i szkolenia:

 • Warsztatowe narzędzia pracy trenera- jak stymulować grupę do aktywności i kreatywności na szkoleniu
 • Proste recepty na trudne sprawy- jak sobie radzić z trudnymi i ekstremalnymi sytuacjami szkoleniowymi
 • Kunszt feedbacku- jak budować zaufanie w relacji z grupą
 • Budowanie autorytetu trenera na sali szkoleniowej- sztuka sterowania uwagą uczestników
 • Doradztwo zawodowe: rekrutacja i selekcja w zmieniających się warunkach rynkowych
 • Zastosowanie Testu Przymiotnikowego (ACL) Gougha do określenia przydatności w pracy
 • Rozwój kompetencji miękkich: Asertywność i proaktywność, Zarządzanie sobą w czasie, Wystąpienia Publiczne.
 • Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby do nas dzieci mówiły.
 • Konsultacje psychologiczne i psychoedukacja dla osób dorosłych i młodzieży.
 • Konsultacje psychologiczne
 • Diagnoza testami psychologicznymi
 • Warsztaty/ szkolenia dla dorosłych i młodzieży

Anna Lipińska

terapeuta SI, fizjoterapeuta; terapeuta PNF absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku: Fizjoterapia

Doświadczenie zawodowe:

 • Praktyki w Centrum Hipoterapii i Rehabilitacji „Zabajka ” w Stawnicy

Wolontariat:

 • 11 turnusów rehabilitacyjnych w Centrum Hipoterapii i Rehabilitacji „Zabajka” w Stawnicy – prowadzenie kinezyterapii i organizowanie czasu wolnego podopiecznych
 • Stowarzyszenie na rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Titum” w Rzeszowie – praca z pacjentami na terapii zajęciowej
 • Centrum Intensywnej Terapii „Olinek” w Warszawie – uczestnictwo w kinezyterapii, praca z kombinezonami Therasuit

Szkolenia, kursy:

 • PNF Podstawowy
 • PNF Rozwijający
 • PNF w Pediatrii
 • PNF w skoliozach ,
 • Praca z kombinezonami Therasuit
 • Szkolenie z zakresu ergonomii pracy, rehabilitacji po udarach, po urazie rdzenia kręgowego, rehabilitacji wad postawy oraz pracy z dziećmi
 • Taping rehabilitacyjny
 • Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0-12 miesięcy
 • Terapia ręki I i II stopień
 • Kurs Integracji Sensorycznej I i II stopień
 • Wady postawy u dziecka wieku przedszkolnym w odniesieniu do zaburzeń w rozwoju sensomotorycznym Ocena i badanie postawy dziecka. Wpływ postawy z uwzględnieniem rozwoju sensomotorycznego Podstawy terapii . Program domowy oraz przykładowe ćwiczeniaMarzena Woźniak

Psycholog, Terapeuta Integracji Sensorycznej
Jestem magistrem psychologii, specjalizacja psychologia kliniczna na Akademii Pedagogiki Specjalnej, magistrem socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja pomoc społeczno-terapeutyczna oraz absolwentką Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Posiadam doświadczenie w pracy z dorosłymi, jak i z dziećmi. Doświadczenie w pracy klinicznej zdobywałam: na oddziałach psychiatrycznych Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach, w Komitecie Ochrony Praw Dziecka, w terapeutycznych placówkach niepublicznych, a także podczas pracy w charakterze nauczyciela terapeuty w kilku przedszkolach integracyjnych. Chcąc lepiej rozumieć potrzeby dzieci, szczególnie tych z autyzmem, zdecydowałam się na ukończenie Kursu Integracji Sensorycznej I i II stopnia oraz następujących szkoleń:

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Podstawowe zagadnienia z diagnozy i terapii autyzmu oraz zespołu Aspergera
 • Autyzm, zespół Aspergera. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w
  oparciu o techniki behawioralne
 • Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem z użyciem testu PEP-R
 • Autyzm – podstawowe zagadnienia diagnozy i terapii dzieci z autyzmem
 • Metody terapii osób z autyzmem
 • Zaburzenia sensoryczne u osób z autyzmem
 • Zaburzenia sensoryczne w praktyce „Po drugiej stronie lustra”
 • Sekwencja stymulacyjna – wprowadzenie do metod stymulacyjnych
 • Zasady pracy z osobami z autyzmem
 • Zasady konstruowania indywidualnych programów terapeutycznych
 • Sytuacja prawna i psychologiczna dziecka krzywdzonego
 • Formy pomocy dziecku i rodzinie
 • Zasady podejmowania interwencji psychologicznej i obsługi telefonu zaufania oraz pomocy korespondencyjnej
 • Kurs Pierwszej Pomocy Pediatrycznej

Pracując z dziećmi, zarówno jako psycholog, czy też terapeuta SI, staram się myśleć perspektywicznie – tak, aby poprzez dobrą zabawę „tu i teraz” budować fundamenty lepszej przyszłości.

Jacek Pasternak PNG

Jacek Pasternak

Logopeda, pedagog specjalny

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Warszawski (Logopedia Ogólna Kliniczna),
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej (Pedagogika Specjalna, Logopedia)
 • Studium Aktorskie LART w Krakowie
 • Doświadczenie zawodowe zdobywał w placówkach edukacyjnych, specjalistycznych poradniach terapeutycznych, a także w szpitalach na terenie Warszawy i okolic. Zajmuje się terapią dzieci i osób dorosłych, zmagającymi się między innymi z:

 • zaburzeniami artykulacji,
 • zaburzeniami komunikacji wynikającymi z ASD (Spektrum Autyzmu),
 • zaburzeniami płynności mówienia (jąkanie),
 • opóźnionym rozwojem mowy,
 • neurogennymi zaburzeniami mowy (afazja, niedokształcenie mowy pochodzenia korowego),
 • zaburzeniami mowy wynikającymi z przyczyn anatomicznych (rozszczepy wargi i podniebienia, laryngektomia),
 • zaburzeniami czytania i pisania (dysleksja).
 • Terapię zaburzeń językowo-komunikacyjnych opiera przede wszystkim na indywidualnym podejściu do pacjenta i wspieraniu jego mocnych stron. Stara się aktywnie angażować w terapię logopedyczną rodziców dzieci z zaburzeniami mowy, nierzadko organizując dla nich wykłady dot. profilaktyki logopedycznej od poczęcia.
  Wykształcenie aktorskie, występy w polskich produkcjach fabularnych i komercyjnych, prowadzenie konferencji i imprez (również dla dzieci) oraz warsztatów i szkoleń, dotyczących głosu i komunikacji, przekłada na pomoc osobom, które chcą:

 • poprawić emisję głosu,
 • zwiększyć skuteczność komunikacji,
 • nauczyć się zasad prawidłowego tworzenia głosu i jego higieny,
 • poprawić wyrazistość wypowiedzi (w tym akcentu i intonacji),
 • nauczyć się sztuki wystąpień publicznych.


Klaudia Stanirowska

Fizjoterapeutka

Absolwentka studiów magisterskich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Fizjoterapia. Studia ukończyła z wyróżnieniem.
Doświadczenie zawodowe:

 • Staż pediatryczny oparty o współczesne metody neurofizjologiczne ( NDT- Bobath, SI) w ośrodku Falmed – Rehabilitacja ruchowa dzieci i dorosłych
 • praktyki zagraniczne w Marguse Puhkekeskus Otepaa Rehabilitatiooni Keskus; Pokja – Eesti Regionaalhaiglo Taastussalii Keskus; Ida Tallinna Keskhaigla Ravi; Ida Talinna Keskhaigla Magdalena z programu ERASMUS PLUS w Estonii z zakresu fizjoterapii w pediatrii, neurologii, ortopedii, kardiologii.
 • praktyka z zakresu fizjoterapii w ortopedii w Poradni Chorób Stopy w Warszawie.
 • praktyka z zakresu fizjoterapii w neurologii w Szpitalu Bielańskim im. Ks. J. Popiełuszki w Warszawie.
 • Kursy:

 • PNF podstawowy
 • PNF specjalistyczny w pediatrii
 • Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne oraz doświadczenia własne

2


Aleksandra Górecka

Neurologopeda
Absolwentka studiów magisterskich Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku Pedagogika specjalna, specjalizacja Logopedia. Ukończyła studia podyplomowe Neurologopedii w Wyższej Szkole Przymierza Rodzin. Ponadto posiada tytuł licencjata z zakresu Pedagogiki Przedszkolnej, Wczesnoszkolnej oraz Kształcenia zintegrowanego zdobyty w WSSE w Warszawie
Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy w przedszkolach oraz współpracując z Niepublicznymi Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi. Wieloletni nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz kierownik placówki edukacyjnej. Od 2009 roku doskonali swoje umiejętności pracując na stanowisku logopedy.
Bardzo ceni sobie nawiązanie bliskiej i pozytywnej relacji z dzieckiem. Uważa, że podstawą skutecznej terapii jest pobudzenie wewnętrznej motywacji pacjenta oraz współpraca z rodziną.
Zajmuje się diagnozowaniem, planowaniem oraz prowadzeniem terapii logopedycznej. Pracuje z dziećmi w normie intelektualnej oraz z wyzwaniami rozwojowymi. Prowadzi konsultacje dla rodziców, wspiera metodycznie nauczycieli oraz współpracuje z terapeutami.
Za główny cel stawia sobie poszukiwanie najbardziej efektywnych metod wspierania umiejętności komunikacyjnych dzieci i dorosłych. Swoje kompetencje poszerza podczas kursów i szkoleń m.in.

 • Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych
 • Terapia Metodą Snoezelen- Sala Doświadczania Świata
 • Metoda Integracji Sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci
 • Zaburzenia korowe u dzieci
 • Sygmatyzm międzyzębowy
 • Diagnoza i terapia ślinienia
 • Warsztaty Kinesiotapingu
 • Terapia neurobiologiczna
 • Symultaniczno -sekwencyjna nauka czytania
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych
 • Opracowywanie indywidulanych programów terapeutyczno- rozwojowych dla dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Zrozumieć autyzm- specyfika zaburzenia, metody i formy pracy z uczniem z autyzmem
 • Usprawnianie funkcji psychomotorycznych dzieci nieharmonijnie rozwijających się w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Diagnoza i terapia dzieci ryzyka – Wrocławski Model Usprawniania
 • Emisja i higiena głosu nauczyciela
 • 20170829_143713-1

  Sylwia Majewska

  Specjalista ds. żywienia i dietetyki

  Absolwentka Podyplomowych Studiów Poradnictwa Żywieniowego i Dietetycznego na wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW, studentka dietetyki w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie.
  W pracy z pacjentami wykorzystuje doświadczenie oraz wiedzę, którą stale pogłębia uczestnicząc w licznych konferencjach naukowo – szkoleniowych oraz kursach z zakresu dietetyki. Specjalista w zakresie zdrowego i efektywnego odchudzania, a także dietoterapii takich schorzeń jak : insulinooporność, celiakia, choroby tarczycy i żywieniu w chorobach nowotworowych. Planując jadłospisy wykorzystuje swoje pasję jaką jest gotowanie, dzięki czemu udowadnia, że zdrowa dieta może być łatwa i smaczna. Wspólnie ze swoimi podopiecznym pracuje nie tylko nad zmianą nawyków żywieniowych, ale uczy jak polubić aktywność fizyczną i zredukować stres.
  Prywatnie mama dwójki dzieci: Matyldy i Mikołaja.
  Zapraszamy do odwiedzenia stronę sylviadieta.pl i blog o zdrowym odżywianiu dietetykasylvia.blox.pl

  Ukończyła następujące kursy i szkolenia:

  • dietoterapia w insulinooporności zespole policystycznych jajników i cukrzycy
  • interpretacja badań laboratoryjnych:morfologia krwii obwodowej, lipidogram, markery nowotworowe
  • zalecenia żywieniowo-diagniostyczne w chorobie Hashimoto
  • Diagnostyka, metodyka leczenia i zalecenia żywieniowe w cukrzycy typu I i II
  • Suplementacja w sporcie (kreatyna)
  • Autoimmunologia -aktualne podejście do leczenia chorób z autoagresji
  • psychodietetyki
  • warsztaty dla seniorów,, Zdrowie na talerzu”, ,,Profilaktyka chorób nowotworowych”

  22782031_1782055228494395_30182410_n

  Magdalena Chmielewska

  logopeda, polonista, socjolog, oligofrenopedagog
  Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku socjologia oraz filologia polska – specjalność logopedia oraz kursu kwalifikacyjnego z zakresu oligofrenopedagogiki.
  Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując z prywatnymi pacjentami indywidualnie a od kilku lat w szkole podstawowej oraz przedszkolu z dziećmi z różnymi deficytami rozwojowymi, zarówno z opóźnionym rozwojem mowy jak i specyficznymi trudnościami szkolnymi.

Rehabilitacja dla dzieci Marki / Mazowieckie
Nasi Partnerzy