Nasz zespół

Maria Kwiatkowska

Maria Kwiatkowska

współzałożycielka Centrum Ortosensis, od 2014r. dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Ortosensis, pedagog, terapeuta pedagogiczny i słuchowy Johansena, terapeuta metody Warnkego, terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu (IJAS) Johansena, terapeuta ręki; absolwentka Pedagogiki WSRP w Siedlcach , Podyplomowych Studiów Filologii Polskiej Instytutu Badań Literackich PAN oraz Podyplomowej Terapii Pedagogicznej Uczniów z Dysleksją, ADHD i Zaburzeniami Zachowania w WSSE w Warszawie; absolwentka podyplomowych studiów „Zarządzanie oświatą” na UKSW w Warszawie prywatnie żona i mama trójki dzieci: Martusi, Piotrusia i Zuzi. Ukończyła następujące szkolenia:

 • „Naturalna nauka języka”
 • „Poznaj temperament swój i swojego wychowanka”
 • „Aktywizujące metody i techniki nauczania”
 • „Techniki szybkiego czytania, zapamiętywania i notowania”
 • „Warsztaty plastyczne”
 • „Specyficzne trudności w uczeniu się: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia”
 • „Jak mówić, żeby nas dzieci słuchały”, „Jak słuchać, żeby do nas dzieci mówiły” wg. metody E. Faber i A. Mazlish I i II część”
 • „Terapia ręki I i II stopień”
 • „Indywidualna Stymulacja Słuchu (IAS). Indywidualny program treningu słuchowego”
 • „Terapia taktylna”
 • „Grafomotoryka”
 • „Terapia Nadwrażliwości Słuchowej”
 • „Aktywny Trening Słuchowy Neuroflow”

 
Anna Kowalska

Anna Kowalska

psycholog dziecięcy, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ruchu rozwijającego;
absolwentka Wydziału Psychologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz dwuletnich, podyplomowych studiów Terapii Pedagogicznej Uczniów z Dysleksją, ADHD oraz Zaburzeniami Zachowania w WSSE w Warszawie; prywatnie żona i mama dwójki dzieci: Oleńki i Wiktorii. Ukończyła następujące szkolenia:

 • „Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne”- „Kinezjologia Edukacyjna P. Denisona”
 • „Metoda Dobrego Startu”
 • „Kierowanie konfliktem przez umiejętność mediowania i negocjacji”
 • „Jak radzić sobie z agresją i przemocą w szkole”
 • „Nowe umiejętności psychologiczne i interpersonalne nauczycieli a rozpoznawanie i profilaktyka trudnych zachowań uczniów – jak wychowywać w dobie kryzysu emocjonalnego”
 • „Dendryty, aksony, synapsy – co się dzieje w mózgu małego dziecka i jak to wpływa na jego naukę”
 • „Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży”
 • ” Model opieki nad małym dzieckiem z zaburzeniami rozwoju i jego rodziny w Ośrodku Wczesnej Interwencji”

Anna Krawcewicz

Anna Krawcewicz

psycholog, trener, doradca personalny
Magister Psychologii ze specjalizacją Pracy i Stresu (studia ukończyła w 2003 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ), trener, doradca personalny z 11 letnim doświadczeniem zawodowym. Prywatnie żona i mama 2 córeczek: Wiktorii i Magdy.

Kursy i szkolenia:

 • Warsztatowe narzędzia pracy trenera- jak stymulować grupę do aktywności i kreatywności na szkoleniu
 • Proste recepty na trudne sprawy- jak sobie radzić z trudnymi i ekstremalnymi sytuacjami szkoleniowymi
 • Kunszt feedbacku- jak budować zaufanie w relacji z grupą
 • Budowanie autorytetu trenera na sali szkoleniowej- sztuka sterowania uwagą uczestników
 • Doradztwo zawodowe: rekrutacja i selekcja w zmieniających się warunkach rynkowych
 • Zastosowanie Testu Przymiotnikowego (ACL) Gougha do określenia przydatności w pracy
 • Rozwój kompetencji miękkich: Asertywność i proaktywność, Zarządzanie sobą w czasie, Wystąpienia Publiczne.
 • Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby do nas dzieci mówiły.
 • Konsultacje psychologiczne i psychoedukacja dla osób dorosłych i młodzieży.
 • Konsultacje psychologiczne
 • Diagnoza testami psychologicznymi
 • Warsztaty/ szkolenia dla dorosłych i młodzieży

Anna Lipińska

fizjoterapeuta; terapeuta PNF absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku: Fizjoterapia

Doświadczenie zawodowe:

 • Praktyki w Centrum Hipoterapii i Rehabilitacji „Zabajka ” w Stawnicy

Wolontariat:

 • 11 turnusów rehabilitacyjnych w Centrum Hipoterapii i Rehabilitacji „Zabajka” w Stawnicy – prowadzenie kinezyterapii i organizowanie czasu wolnego podopiecznych
 • Stowarzyszenie na rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Titum” w Rzeszowie – praca z pacjentami na terapii zajęciowej
 • Centrum Intensywnej Terapii „Olinek” w Warszawie – uczestnictwo w kinezyterapii, praca z kombinezonami Therasuit

Szkolenia, kursy:

 • PNF Podstawowy
 • PNF Rozwijający
 • PNF w Pediatrii
 • PNF w skoliozach ,
 • Praca z kombinezonami Therasuit
 • Szkolenie z zakresu ergonomii pracy, rehabilitacji po udarach, po urazie rdzenia kręgowego, rehabilitacji wad postawy oraz pracy z dziećmi
 • Taping rehabilitacyjny
 • Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0-12 miesięcy
 • Terapia ręki I i II stopień
 • Kurs Integracji Sensorycznej I stopień
 • Wady postawy u dziecka wieku przedszkolnym w odniesieniu do zaburzeń w rozwoju sensomotorycznym Ocena i badanie postawy dziecka. Wpływ postawy z uwzględnieniem rozwoju sensomotorycznego Podstawy terapii . Program domowy oraz przykładowe ćwiczeniaMarzena Woźniak

Psycholog, Terapeuta Integracji Sensorycznej
Jestem magistrem psychologii, specjalizacja psychologia kliniczna na Akademii Pedagogiki Specjalnej, magistrem socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja pomoc społeczno-terapeutyczna oraz absolwentką Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Posiadam doświadczenie w pracy z dorosłymi, jak i z dziećmi. Doświadczenie w pracy klinicznej zdobywałam: na oddziałach psychiatrycznych Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach, w Komitecie Ochrony Praw Dziecka, w terapeutycznych placówkach niepublicznych, a także podczas pracy w charakterze nauczyciela terapeuty w kilku przedszkolach integracyjnych. Chcąc lepiej rozumieć potrzeby dzieci, szczególnie tych z autyzmem, zdecydowałam się na ukończenie Kursu Integracji Sensorycznej I i II stopnia oraz następujących szkoleń:

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Podstawowe zagadnienia z diagnozy i terapii autyzmu oraz zespołu Aspergera
 • Autyzm, zespół Aspergera. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w
  oparciu o techniki behawioralne
 • Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem z użyciem testu PEP-R
 • Autyzm – podstawowe zagadnienia diagnozy i terapii dzieci z autyzmem
 • Metody terapii osób z autyzmem
 • Zaburzenia sensoryczne u osób z autyzmem
 • Zaburzenia sensoryczne w praktyce „Po drugiej stronie lustra”
 • Sekwencja stymulacyjna – wprowadzenie do metod stymulacyjnych
 • Zasady pracy z osobami z autyzmem
 • Zasady konstruowania indywidualnych programów terapeutycznych
 • Sytuacja prawna i psychologiczna dziecka krzywdzonego
 • Formy pomocy dziecku i rodzinie
 • Zasady podejmowania interwencji psychologicznej i obsługi telefonu zaufania oraz pomocy korespondencyjnej
 • Kurs Pierwszej Pomocy Pediatrycznej

Pracując z dziećmi, zarówno jako psycholog, czy też terapeuta SI, staram się myśleć perspektywicznie – tak, aby poprzez dobrą zabawę „tu i teraz” budować fundamenty lepszej przyszłości.

Rehabilitacja dla dzieci Marki / Mazowieckie
Nasi Partnerzy