Rehabilitacja z użyciem kombinezonu SpiderSuit

SpiderSuit – jest miękką dynamiczną ortezą, która daje ogromne możliwości w usprawnianiu pacjentów z deficytami w narządzie ruchu, jak również w schorzeniach CUN. Wskazania do rehabilitacji w kostiumie SpiderSuit: 1. Mózgowe Porażenie Dziecięce 2. Opóźnienia ruchowo – rozwojowe 3. Uszkodzenia mózgu (zapalenia bakteryjne, wirusowe, urazy mózgowe) 4. Udary mózgu 5. Ataksja 6. Atetoza 7. Spastyczność, wzmożone napięcie mięśniowe 8. Obniżone napięcie mięśniowe 9. Dystonia 10. Zespół Downa 11. Przepuklina rdzeniowo-oponowa 12. Autyzm 13. Stany po uszkodzeniu oraz pooperacyjne narządu ruchu (stłuczenia, złamania, ograniczenie ruchomości, uszkodzenia obwodowego układu nerwowego, zaniki mięśniowe, rekonstrukcja wiązadeł stawu kolanowego, itp.) Efekty terapii z zastosowaniem kostiumu SpiderSuit: 1. Zewnętrzna stabilizacja tułowia 2. Normalizacja tonu mięśniowego 3. Nauka i poprawa techniki chodu 4. Korekcja pozycji ciała 5. Wspomaganie słabych mięśni 6. Stymulacja sensomotoryczna 7. Redukcja odruchów patologicznych 8. Dynamiczna korekcja nerwowo-mięśniowa 9. Poprawa balansu i koordynacji ruchowej 10. Polepszenie propriocepcji 11. Stymulacja mózgu oraz usprawnienia pracy Centralnego Układu Nerwowego Więcej informacji na stronie www.spidersuit.pl

Rehabilitacja dla dzieci Marki / Mazowieckie
Nasi Partnerzy