Trening Umiejętności Społecznych

Zajęcia te służą trenowaniu umiejętności komunikacji, współpracy w grupie oraz mają na celu naukę samokontroli, rozumienia i kontrolowania emocji, pracę nad rozwiązywaniem konfliktów. Zajęcia są prowadzone w roku szkolnym. Odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 minut. Dzieci i młodzież pracują w grupach maksymalnie 4-5 osobowych.
Chętne dzieci i młodzież zapraszamy na spotkania z prowadzącymi zajęcia na podstawie, których dzieci są kwalifikowane do odpowiednich grup.

Zapisy na terapie:
Centrum Rozwoju ORTOSENSIS
ul. Okólna 43, Marki
tel. 503 322 500

Rehabilitacja dla dzieci Marki / Mazowieckie
Nasi Partnerzy